Skip to main content

Vacatures voor jou

Gebruiksvoorwaarden voor careers.adeccogroup.com

Laatste update: Januari 2021

BEZWAAR EN ACCEPTATIE

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van (inclusief de toegang tot) de website https://careers.adeccogroup.com die wordt beheerd door Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Zwitserland (hierna "Adecco", "wij" of "ons" genoemd), met inbegrip van de inhoud die via deze website (de "Website") beschikbaar wordt gesteld.

Elke persoon die zich toegang verschaft tot de website ("jij") accepteert hierbij deze gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van je bezoek aan de website en gaat ermee akkoord zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en je gebruik van deze Website is onderworpen aan de huidige Gebruiksvoorwaarden vanaf de datum van je gebruik van de website. Controleer deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat je er mee instemt. Als jij je er niet mee instemt, verzoeken wij je de Website niet te gebruiken.

De inhoud die we je via de Website ter beschikking stellen (de "Inhoud") kan onderworpen zijn aan speciale voorwaarden ("Bijzondere Voorwaarden") die je elke keer dat je dergelijke Inhoud opent, aanvaardt. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Speciale Voorwaarden, hebben de Speciale Voorwaarden voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden. Telkens wanneer je de Website en de Content ervan bezoekt, accepteer je deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden die op die Content van toepassing zijn.

De Website vormt of beweert geen bron van advies of een middel te vormen om een zakelijke relatie van welke aard dan ook tussen jou en ons tot stand te brengen.

Toegang tot de Website is op tijdelijke basis toegestaan en we behouden ons het recht voor om de Content die we op de Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Website of de gehele Website beperken.

We zijn niet verplicht om de Website beschikbaar te stellen en zijn niet aansprakelijk als de Website om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, op welk moment of voor welke periode dan ook, niet beschikbaar is.

Hieronder staat een index, zodat je direct naar de informatie kunt gaan die je wilt bekijken: